E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Na Univerzitetu u Zenici promovirano 18 doktora nauka