INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

POSLOVNE NOVINE,

01.02.2005

Ustrojstvo BiH je preskupo i negativno se odražava na zapošljavanje * Rad ne poznaje granice * Zavod za zapošljavanje RS se finansira iz vlastitih izvora prihoda, iz doprinosa, a stopa za izdavanje je jedan odsto, s tim što je prikupljanje sredstava za osiguranje nezaposelnih lica nadležnost Ministarstva za rad i socijalnu politiku RS-a

KOLIKO KINEZA IMA BH. RADNE DOZVOLE?

Autori: RUŽDIJA ADŽOVIĆ

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je osnovana juna prošle godine. Ona, prema rijecima njenog v.d. direktora Huse Sarica, u stvari, predstavlja novu službu na nivou države iz oblasti rada i zapošljavanja, što znaci da je, na neki nacin, sljedbenik bivšeg Zavoda za zapošljavanja BiH, jer je od njega preuzela opremu, arhiv i imovinu. Saric podsjeca da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH zakonom zadužena za medunarodno predstavljanje i saradnju sa medunarodnim organizacijama i izvršavanje medu .....