INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

POSLOVNE NOVINE,

01.01.2005

Ukoliko se budemo držali samo fisibiliti studije, ja ocekujem da vec u martu možemo dobiti saglasnost Evropske komisije za pocetak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju * Medutim, kada je rijec o interesima BiH i njenih gradana nisam zadovoljan tempom

IMAMO FANTASTIČNO PROLAZNO VRIJEME NA PUTU KA EU

Autori: RUŽDIJA ADŽOVIĆ

Predsjedavajuci Vijeca ministara BiH Adnan Terzic istice da u našoj zemlji postoji apsolutna politicka saglasnost da je koridor Vc strateški projekat. Do sada se ništa nije radilo na projektu koridor VC i to je cinjenica koja je, naizgled, usporila naše opredjeljenje i našu volju da što prije krenemo u njegovu realizaciju. Mislim da sada, kada smo našli sredstva da uradimo studiju izvodljivosti, to postaje još realniji projekat, nego što je bio do sada. Koridor VC je realan projekat i, ukoliko .....