INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

POSLOVNE NOVINE,

01.01.2005

Prije rata postojao je uvezani sistem RMK, u kojem je bio i BH Steel. Tu su bili proizvodaci elektroda, vijaka, armaturnih mreža, izvlacenja žice. Dijelovi tih firmi u RS-u i FBiH nisu još privatizirani. Mi cemo ih pokušati uciniti aktuelnim LNM-u za privatizaciju. Dio tih kompanija je vec privatiziran, ali cemo ih, naravno, pokušati poslovno uvezati u nekakvu asocijaciju metalopredivaca sa LNM-om

LNM JE STRATEŠKI PARTNER BOSNE I HERCEGOVINE

Autori: RUŽDIJA ADŽOVIĆ

Namjera Federalne vlade je razvijanje novih oblika saradnje sa LNM-om, starteškim partnerom u BH Steelu i sa novim suvlasnikom u toj zenickoj kompaniji. Prije rata postojao je uvezani sistem RMK, u kojem je bio i BH Steel. Tu su bili proizvodaci elektroda, vijaka, armaturnih mreža, izvlacenja žice. Dio tih firmi u RS-u i FBiH još nije privatiziran. Mi cemo ih pokušati uciniti aktuelnim LNM-u za privatizaciju. Dio tih kompanija je vec privatiziran, ali cemo ih, naravno, pokušati poslovno uvezati .....