INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

08.02.2007

U toku gradnja potpornog zida kod škole

Autori: L.R.

Radovi na saobracajnici zapadni prilaz gradu vrše se onim tempom koji vremenske prilike dozvoljavaju, kazao nam je Mirzet Kazic, tehnicki rukovodilac na gradilištu firme Euro-asfalt, koja je zajedno sa firmom In izvodac radova. “U toku su radovi na izradi potpornog zida kod škole i nasipanje dijela tamponskih slojeva uza zid, kao i izrada potputnjaka. Završetak ovih radova zavisice od vremenskih uslova”, dodao je Kazic. Osim ovih, izmještaju se instalacije (telefon, struja i voda) koje se nala .....