INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

19.11.2003

Zakonom zaštititi silovane žene

Autori: R.ČENGIĆ

Mirnes Ajanovic, poslanik u parlamentu FBiH, podnio je inicijativu da žene, koje su tokom rata silovane i zlostavljane budu, zašticene Zakonom o civilnim žrtvama rata. Prema razlicitim procjenama, u BiH je izmedu 4.000 i 20.000 žena koje su tokom rata bile zatvarane, zlostavljane i silovane. Ajanovic kaže da je njegova inicijativa prihvacena od Predstavnic kog doma parlamenta FBiH, te da je sljedeci korak zahtjev Vladi FBiH da resorno ministarstvo ponudi svoje videnje ovog zakonskog rješenja. "O .....