INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

17.05.2007

Srbi bi morali da se prihvate Srbije, svoje maticne i historijske zemlje, i nju urede kao demokratsku, europsku i naprednu zemlju

Muke po našim Srbima

Autori: MUHAMED FILIPOVIĆ

stanje u kojem se u ovom momentu nalazi Srbija i konzekventno tome i Srbi kao narod, niukoliko se ne bi moglo nazvati dobrim, a kamoli optimalnim. Štaviše, ono bi se sasvim opravdano moglo nazvati veoma teškim i dramaticnim. Ta ko se, na ime, to sta nje vi di izva na, a ta ko se, kako to dogadaji pokazuju, doživljava i unutar srpskog nacionalnog korpusa i srpstva u cjelini, barem onog i ona kvog ka ko se ono po ka za lo u pro te klom vijeku i kako se još kontinuira. Svakome, ko išta ozbiljnije m .....