INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

22.08.2007

Iako je Opština Istocno Novo Sarajevo izgradila objekte sa stanovima za alternativni smještaj, stanari kolektivnog centra kasarne tvrde da su se u njih uselili oni koji su nadležnima donijeli koverte pune para, a ne oni kojima su namijenjeni

Nekadašnje Sarajlije na dnu

Autori: JELENA MILANOVIĆ

Po završetku rata, 1995. godine, više od dva miliona ljudi u Bosni i Hercegovini bilo je raseljeno, a oko 45.000 bilo je smješteno u kolektivne centre. Zahvaljujuci medunarodnoj pomoci, njihov broj do kraja 1996. godine pao je na 18 hiljada, jer se vecina vratila u svoje predratne domove. Vecina nas je tada pomislila da ce izbjeglickom životu u neuslovnim sobama nekadašnjih vojnih i obrazovnih ustanova ubrzo doci kraj, ali dvanaest porodica u nekadašnjoj kasarni JNA “Slaviša Vajner Cica“ u Lukav .....