INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DANI,

30.11.2007

Krajem maja 2002. godine Finansijska policija FBiH dostavila je Mustafi Bisicu krivicnu prijavu protiv Nedžada Rešidbegovica, tadašnjeg vršioca dužnosti generalnog direktora JP PTT BiH, danas generalnog direktora BH Telecoma. Optužbe za zloupotrebu položaja debelo su dokumentirane, no nikada nisu procesuirane

Ko štiti Nedžada Rešidbegovića

Autori: VILDANA SELIMBEGOVIĆ

Zufer Derviševic, glavni inspektor Finansijske policije, pocetkom ovog mjeseca obratio se Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Zahtjev za dostavu informacija je više no precizan - od Tužilaštva se traži izvještaj o "poduzetim radnjama po predmetnoj prijavi 101-420/02", podnesenoj, zajedno sa dokazima, još 31. maja 2002. godine: tada je, naime, Finansijska policija tužitelju Mustafi Bisicu podnijela krivicnu prijavu protiv Nedžada (Kasima) Rešidbegovica i Abdulwahida (Fuada) Abdulwaheda. Rešidbeg .....