INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

26.02.2003

U paralelnim strukturama RS leži snaga strujnog kola ciji je generator u Beogradu, a Trebinje i Pale mu dodu kao trafo-stanice, odnosno veoma profitabilne ispostave za prenos na daljinu. Ne treba zaboraviti da su takvo strujno kolo patentirali ljudi iz vrha vlasti RS

STRUJNO KOLO

Autori: DRAGAN JERINIĆ

U Izvještaju o poslovanju Elektroprivrede Republike Srpske, koji su sacinili medunarodni revizori, nedvosmisleno je receno da je u tom preduzec u ucinjena najveca poslijeratna pljacka u Republici Srpskoj. U tom strujnom kolu otkriveni su brojni sumnjivi poslovni angažmani rukovodstva Elektroprivrede koji su doveli do velikih gubitaka u budž etu RS. Prema procjenama strucnjaka, cifra se krece oko 166 miliona KM godišnje. Kao najodgovornije osobe za te velike gubitke i sumnjive poslove, medunarodn .....