INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

23.10.2008

Pokušaj da se postigne mir u Bosni i Hercegovini u proljece 1995. godine

Besmisleni rat

Autori: MUHAMED FILIPOVIĆ

Krajem 1994. godine vec je postalo jasno da je rat voden na tlu Bosne i Hercegovine sasvim besmislen, nepotreban, bez izgleda da bilo kojoj strani donese odlucnu prednost i da bi, u slucaju njegovog nastavka, korist iz njega mogla izvuci jedino ona snaga koja je bila toliko mudra i lukava, da pusti dva ovna da se na brvnu bodu, cekajuci da oba padnu u potok, a da ona serbez preko brvna prede. Ne treba nimalo sumnjati ni dvojiti da je rat u Bosni i Hercegovini nastao zbog interesa održanja nove J .....