INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

03.09.2005

Ako Caviceva izjava predstavlja znak novog nacina mišljenja, onda je to za sve nas veoma važan moment i znacajan politicki dogadaj za cijelu našu zemlju

Oružje više nikada ne smije među nama igrati ulogu faktora koji rješava naše dileme i sukobe

Autori: MUHAMED FILIPOVIĆ

Upravo kad sam namjeravao da nastavim sa svojom analizom stanja u Bosni i Hercegovini, u kojoj su nota sve vece dezolacije i razocarenja u našu ukupnu politiku i politicare svih fela, na jednoj i sve teže objektivno stanje bosanske ekonomije, kulture, socijalnog, zdravstvenog i svakog drugog stanja našeg stanovništva svakodnevno iskustvo, pojavio se jedan zracak racia, jedna nada i jedan dobar znak. Naravno, jedan dobar znak je odmah dobio u mojim mislima i u mom aspektu naše realnosti, priorite .....