INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

19.03.2011

Upravitelji tvrde da postojeci zakon ima mnogo nedostataka i nejasnoca

Samo neko stručan može biti predstavnik etažnih vlasnika

Autori: A.NUHANOVIĆ

Zakon o održavanju zajednic kih dijelova i upravljanju zgradama ima mnogo nedostataka i nejasnoca, tvrde upravitelji. Tako, naprimjer, dobivaju prijave o oštecenjima na zgradama i pored toga što stanari na racunu nemaju novaca. Dosta upita Naplata nije precizirana, jer kako cemo raditi kada nema para? Tražili smo sastanak u Ministarstvu stambene politike, jer hocemo da upravitelje ukljuce u izmjene i dopune zakona. Potrebno ga je jasno definirati u mnogim clanovima, jer ima nejasnoc a rekao je S .....