INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

16.06.2011

U ViK-u kažu da slivnici koje je postavila Direkcija nisu u njihovoj nadležnosti

Niko nije nadležan da čisti slivnike!?

Autori: A.NUHANOVIĆ

Na glavnim saobracajnicama, kada pada kiša, voda se zadržava jer su slivnici na dosta mjesta zacepljeni. Iz preduzeca “Vodovod i kanalizacija” kažu da nije u njihovoj nadležnosti da ciste slivnike koje je postavila Direkcija za ceste KS. Šahtove koji su u njihovoj nadležnosti na saobracajnicama redovno ciste i održa v aju. Uske slivnike na saobracajnicama mi ne cistimo, jer ih nismo ni postavili. Zato nijepotrebnonispecijalno vozilo, može se cistiti rucno. Ti slivnici spadaju u objekteza odvodnj .....