INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

10.08.2011

Otvorenje poslovnog objekta Kvadrant XII pocetkom septembra • Obnova Ulice iza gaja te asfaltiranje 23 ulice • OŠ Sedrenik sa sportskom dvoranom najvecom u KSu

Tri miljona maraka za OŠ Sedrenik

Autori: E.GODINJAK

Opcina Stari Grad je tokom ove godine pocela velike projekte, ali i privela kraju one zapocete prošle godine. Sanacija Ulice Saraci, obnova Višegradske kapije, radovi na At mejdanu, obnova Kvadranta XII i škole Sedrenik samo su neki od projekata... Opcina Stari Grad vec dugi niz godina njeguje kulturnohistorijske znamenitosti koje se nalaze na njenoj teritoriji kroz razne aktivnosti i projekte, a sve u svrhu ocuvanja starog dijela grada Sarajeva. Cesta za Faletice Nacelnik Opcine Stari Grad Ibra .....