INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

26.08.2011

O detaljima poslovanja Ilidža vode na narednim sjednicama Vijeca • Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta

Senaid Memić najavio anketiranje stanovništva

Autori: E.GODINJAK

Sjednicu OV Ilidža otvorila je prva tacka vezana za izvještaj o izvršenju budžeta Opcine od 1. januara do 30. juna ove godine. Pojedini vijecnici su postavljali pitanja o projektima, radovima na njima i izvodacima. Mirsad Cauševic, pomocnik nacelnika za investicije i komunalne poslove, prezentirao je uradene projekte, one koji su još u fazi gradnje, pa je tako na kružnom toku prema Hrasnici prije cetiri da na pocelo iz mje šta nje svih instalacija. U SokolovicKoloniji su radovi pri kraju i treba .....