INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

09.10.2011

Kada jednom strane postignu dogovor o ovome, mi kao konacni autoritet potvrdujemo taj njihov dogovor. Ali u aneksu 2 jasno je navedeno i da strane moraju same doci do konacnog proizvoda ili sporazuma, kaže komandant EUFOR-a

Formirati komisiju za međuentitetsku liniju razgraničenja

Autori: MIMI ĐUROVIĆ RUKAVINA

• Vlada RSa proslijedila je informaciju Komandi NATOa i EUFORu u kojoj se govori o meduentitetskom razgranicavanju, o cemu se radi? Prema aneksu 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže se da strane u BiH, a u ovom slucaju su to državni nivo BiH i entiteti FBiH i RS, rrebaju formirati komisiju koja ce proizvesti jedan sporazumni tehnicki dokument koji ce sadržavati tacan opis meduentitetske linije razgranicenja, a što se tice NATOa i EUFORa, naša uloga je u zadnjem koraku cijelog tog procesa, a t .....