INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

05.11.2011

Uz korisnike, meso ce dobiti i centri kolektivnog stanovanja, ustanove socijalne zaštite, udruženja koja okupljaju romsku populaciju i obrazovne ustanove sa internatskim smještajem

PRIJEM I PODJELA kurbanskog mesa

Autori: E.GODINJAK

U povodu Kurbanbajrama, Narodna kuhinja Stari Grad ce i ove godine organizovati prijem kurbana, a svi oni koji budu željeli dostaviti kurbansko meso, moci ce to uciniti od 6. do 9. novembra, od devet do 18 sati u prostorijama kuhinje (UlicaHalaci6). Kurbani ce biti iskljucivo namijenjeni korisnicima Narodne kuhinje i to prema spisku za novembar, a koji je prethodno sacinjen na osnovu kartica koje su izdale službe socijalne zaštite. 18 lokacija Ostatak kurbanskog mesa ce biti dostavljen ostalim .....