INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

16.06.2013

Nijedan predmet ne smije završiti u ladici i biti prepušten sam sebi, pogotovo kada su u pitanju najteža krivična djela • Priznanje Zlatna policijska značka - satisfakcija, ali i podstrek u budućem radu

Uskoro optužnice za ubistva i koruptivna djela

Autori: FAHRUDIN BENDER

• S obzirom na to da ste tužilac, a ne policajac, šta Vama priznanje Zlatna policijska značka predstavlja? To je jedna velika satisfakcija, podstrek da i u budućem radu dam maksimum od sebe u pogledu otkrivanja izvršilaca teških krivičnih djela, da se kao tužilac maksimalno uključim u istrage. Pa, i kroz aktualnu reformu pravosuđa od tužilaca se svakako traži veća mobilnost, da prisustvuju istražnim radnjama, blisko surađuje sa policijom, ali i sudijom, kako bi svi dokazi bili pribavljeni po na .....