INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

07.01.2014

Izjednačiti uslove poslovanja za bh. i strane kompanije • Birokratija mrsi planove investitorima

U BiH POSLUJE 100 NJEMAČKIH KOMPANIJA

Autori: ALEMA PENDEK

Njemačka privredna komora u BiH (AHK) u posljednjih 16 godina nastoji poboljšati privrednu saradnju ove dvije zemlje. Alexander Mardian, šef biroa Njemačke privredne komore u Sarajevu, za Oslobođenje govori o dosadašnjem radu u BiH, potencijalima koje ima BiH, kao i planovima za 2014. godinu. • Njemačka je među vodećim vanjskotrgovinsldm partnerima BiH. U kojim oblastima je ta saradnja najbolja, a koje su to oblasti u kojima bi saradnju mogli unaprijediti? Sa privrednog aspekta Njemačka izvoz .....