INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

19.05.2015

Danas u Parizu plenarna sjednica MONEYVAL-a

SPAS U ZADNJI ČAS

Autori: A.GRABOVAC

Nakon Predstavničkog doma PSBiH i delegati Doma naroda, sa deset glasova za, jednim protivi četfri suzdržana, jučer su po hitnom postupku usvojili budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2015. Budžetiznosi 1.563.580.625 KM, od čega su ukupni prihodi za ffnansfranje institucija i primici na nivou 2014, te iznose 950.000.000 KM, a prihodi za servisiranj e vanj skog duga 613.580.625 i manji su za 232.812.343 KM u odnosu na budžet prethodne godine. Prioriteti ovogodišnjeg budžeta su izgradn .....