INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

28.08.2015

Dužnici koji isplate obaveze do kraja 2016. skroz se oslobađaju zateznih kamata, a oni koji to urade do 30. juna 2017. plaćaju samo pola iznosa zateznih kamata

NOVI ROKOVI ZA OTPIS KAMATA

Autori: E.G. M.ĐUROVIĆ- RUKAVINA

Federalna Vlada jučer je, između ostalog, utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputUa prijedlog izmjene i dopune Zakona o visini kamatne stope na javne prihode u smislu izmjene rokova. Produžen je i moratorij na zapošljavanje državnih službenika i namještenika do kraja ove godine, a razmatranje nacrt programa javnih investicija 2016-2018. Vlada je saglasna s izborom strateškog partnera za izgradnju Bloka TE Banovići, a određena je i garantovana cijena pšenice ovogodšnjegroda od 0,37 KM/kg. .....