INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

11.11.2015

• Rad u upravnim i nadzornim odborima i ad hoc komisijama neće biti plaćen ako je u toku radnog vremena • Dragan Vrankić generalni revizor

PARLAMENTARCI SEBI UKINULI NAKNADE

Autori: A.GRABOVAC

Delegati Doma naroda podržali su na jučerašnjoj sjednici prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Kao rezultat usvajanja, naknade licfma zaposlenfm u fnstftucfjama BiH, uključujućf i izabrana i fmenovana, bit će uktnute za rad u upravnim i nadzornfm odborfma i ad hoc komisfjama koji obavljaju u toku radnog vremena. Logična podrška Na ovaj načfn bit će moguće uštedjeti oko tri miliona maraka godišnje, a bit će i obust .....