INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

15.03.2016

Imamo registrovanih 190 hraniteljskih porodica, a samo 75 ih ima djecu

Uvode se povremeno i hitno usvajanje djece

Autori: A.BUSULADŽIĆ

U organizaciji federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, jučer je u Sarajevu održana prvajavnaraspravaonacrtuzakona o udomiteljstvu u Federaciji BiH, na kojoj su prisutni iznijeli stavove, s ciljem donošenja što boljeg zakona koji će urediti ovu oblast. Jednaki kriteriji U toku 2013. godine ovo ministarstvo je, uz stručnu i materijalnu podršku USAIDovog projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), počelo proces izrade dokumenta javna politika u razvoju hraniteljstva/udomi .....