DNEVNI AVAZ,

20.08.2016

Fotografije svjedoče o nacionalnoj i vjerskoj šarolikosti vremena i kraja u kome su živjeli, o kulturi kojoj su pripadali i običajima do kojih su držali

Stari porodični albumi sačuvali od zaborava znamenite ličnosti

Autori: A.HADŽIĆ

Oko 300 fotografija izloženih u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Gradačcu, izvučenih iz porodičnih albuma poznatih gradačačkih porodica, već duže privlači pažnju ne samo građana Gradačca već mnogih znatiželjnika koji sve više posjećuju ovaj grad. Riječ je o stalnoj postavci izložbe starih fotografija na čijem su prikupljanju entuzijasti „Preporoda“ radili nekoliko godina, a čiji akteri, osim o svom historijskom identitetu, svjedoče i o nacionalnoj i vjerskoj šarolikosti vrem .....