INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

02.09.2016

Pored usvajanja izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, naglašena važnost efikasne i jednoobrazne primjene

Važan korak za bh. put u EU

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Delegacija Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunnar Wigemark pozdravili su usvajanje izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije u BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Usvajanje ovog zakona važan je korak ka usklađivanju bh. zakonodavstva o zabrani diskriminacije sa međunarodnim standardima ljudskih prava i zakonodavstvom Evropske unije. Zakon proširuje propisane osnove diskriminacije po starosnoj dobi i invaliditetu, kao i seks .....