INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

13.04.2017

Vlada RS prodala Izraelcima Rudnik Ljubija

Autori: G.D

Vlada RS jučer je prihvatila ponudu kompanije „Israeli InvestmentGroup” za kupovinu državnog kapitala u Rudniku željezne rude (RŽR) Ljubija. Izraelska kompanija ponudila je 92 milionaKM, dokje ponuda „ArcelorMittala”iznosila 63,6 miliona KM. Ponuda izraelske kompanije, u odnosu na prethodnu, povećanaje za32miliona KM, dok je „Mittal” svoju ponudu povećao za 3,6 miliona KM. Kompanija „Israeli Investment Groupžž planira investirati 65 miliona KM unaredne tri godine, uključujući osnivanje odjela z .....